ภูมิคุ้มกันหมู่ชาว BBH เราทำได้

Alternate Text

ภูมิคุ้มกันหมู่ ชาว โบว์เบเกอรี่เฮ้าส์ เราทำได้

โบว์ขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ถึง 90% ของพนักงานทั้งหมด

เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ร่วมกันในองค์กร และ ความเอาใจใส่ต่อลูกค้าของเรา องค์กรมีแนวทางเสริมสร้างความมุ่งมั่นต่อความปลอดภัยแก่ทุกคนค่ะ
 

#โบว์เบเกอรี่เฮ้าส์ #bowbakeryhouse
#วัคซีนป้องกันโควิด19 #vaccinecovid19

Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text